Venut

Edifici Torres de Sanui (Lleida)

La promoció del carrer Doctor Sanui (Lleida) consta de 6 habitatges de tipologies diferents: un apartament amb terrassa gran, 3 habitatges amb 2 habitacions i dos dúplex de 3 habitacions. 
La construcció té la màxima eficiència energètica i els acabats són premium.

  • Data de construcció2016-2017
  • AdreçaC/ Torres de Sanui, 16
  • Espai de l'habitatgeConsulteu el PDF
  • TipusApartament amb terrassa, apartament de 2 habitacions i dúplex
  • CiutatLleida

Memòria d'acabats

Estructura i fonamentació, tancaments i sistema envolvent
Estructura Unidireccional formada per  Pilars, jàsseres, lloses d’escala, cèrcols i forjats de formigó armat.
Façana: Les parets de façana es faran amb el sistema de façana ventilada, a base d’una paret de 15 cm. de gero de formigó acústic , amb aïllament exterior amb XPS 8 cm de doble densitat, de la casa Rockwool cambra d’aire i peces de d´Euronit  de dues tonalitats diferents, ancorades a una estructura metàl·lica d’entramat ocult  sistema façana ventilada. Per la cara interior, s’acabaran amb envà ceràmic de 10 cm, enguixat reglejat.
Les parets de separació entre habitatges estan construïdes  amb gero bloc acústic, per tal de garantir l’aïllament acústic entre habitatges.
Coberta plana amb acabat de terrassa, amb peces ceràmiques sobre làmina impermeabilitzant de PVC FLASGON i aïllament tèrmic exterior, amb sòcol de la mateixa qualitat i juntes de dilatació segellades.
Coberta inclinada acabada amb teula àrab ceràmica, col·locada sobre capa de morter, amb aïllament tèrmic exterior de 10 cm. de gruix de poliestirè expandit, sobre forjat inclinat.

Baranes i escales generals
Esglaons, replans i sòcols d’escala aniran de peces de pedra natural Sant Vicens o semblant. Barana de l’escala general anirà amb xapa plegada d’acer continua.

Envans i distribucions interiors
Les parets de separació entre habitatges estan construïdes  amb gerobloc acústic, de 15 cm. de gruix, especial fonoabsorvent, enguixat per les dues cares. Els envans de distribució interior dels habitatges estan construïts  amb supermaó de 7 cm. de gruix, i de 10 cm. de gruix.

Paviments i revestiments
El paviment i escales  dels espais comunitaris interiors anirà a base de peces de pedra natural Sant Vicens , amb sòcol perimetral de 7 cm. de la mateixa qualitat i color. Paviment de gres porcellànic, de 1a qualitat, de la casa Porcelanosa. Paviment de parquet sintètic AC4, color roure, especial per terra radiant. Revestiment fins al sostre amb rajola ceràmica esmaltada de la casa Porcelanosa o semblant, als paraments verticals dels banys. El paviment de les terrasses i balcons es farà a base de peces ceràmiques antilliscants i aptes per resistir les gelades, amb sòcol de la mateixa qualitat de 7 cm.

Fusteria interior
Portes llises acabades lacades blanques, amb tapajunts de 8 cm. de la mateixa qualitat. Portes d’entrada als habitatges, acabades igual que la resta de la fusteria interior, amb pany de ganxo de seguretat. Les manetes seran cromades de la casa Tesa.

Fusteria exterior i persianes
Finestres d’alumini lacat RAL 7016.033, de 1a qualitat de la casa Technal Soleal fulla oculta amb trencament de pont tèrmic, amb accessoris i ferratges de la mateixa qualitat TECHNAL. Persianes enrotllables d’alumini amb aïllament tèrmic incorporat, del mateix color que la resta de la fusteria exterior. Porta vidriera d’entrada general a l’edifici d’alumini lacat, del mateix color que la resta de la fusteria exterior, amb pany.
El tancament exterior de les balconeres i portes serà amb doble vidre amb càmera d’aire 4+4/16/5+5, baix emissiu i control solar. El tancament exterior de les finestres serà amb doble vidre amb càmera d’aire 4+4/16/6, baix emissiu.

Sanitaris i aixetes
Instal·lació segons normativa vigent amb tub de polietilè especial per conducció d’aigua a altes temperatures. Els sanitaris aniran amb aparells de porcellana vitrificada suspesos, de 1a qualitat, color blanc, amb aixeteria del tipus monocomandament, de la marca Tres. Els inodors seran del model ROCA Meridian suspès. El plat de dutxa serà de resina tot d´una sola peca, fet a mesura especial de l´espai existent, col·locat enrasat amb el paviment.

Cuina
Composta per un conjunt de mobles modulars superiors fins al sostres i inferiors, model Berlin, blanc mate amb canto wood i perfileria gola lacada blanca. La damuntera i l’espai frontal entre armaris anirà amb Silestone, color White Storm. L’equipament esta compost per: Placa de cocció d’inducció, forn elèctric i microones en columna, de la casa Balay. Campana extractora integrada de la casa Pando, o semblant. Pre-instal.lació de renta-vaixelles, amb presa d’aigua i electricitat. Aigüera d’un cos d’acer inoxidable, de la casa Franke, enrasada amb la damuntera, amb aixeta giratòria i extensible de la casa Franke.

Instal.lació de calefacció i acs i climatització 
Instal·lació d’aerotèrmia amb aparells independents per a cada habitatge, amb producció d’aigua calenta sanitària i calefacció per terra radiant marca model MITSUBISHI ECODAN HYDORBOX DUO. L’energia aerotèrmica és una energia renovable amb un alt rendiment d’eficiència energètica i amb emissions nul·les de CO2 a l’atmosfera.

Instal.lació elèctrica, d'aigua i altres
Serà completa i complirà amb les prescripcions i normes del Reglament   Electrotècnic de Baixa Tensió vigent i amb aquelles que marqui la Companyia subministradora de la zona. Els mecanismes d’accionament, com endolls, interruptors i altres elements Son de la casa NIESSEN. La il·luminació interior dels habitatges, les zones comunitàries i la façana aniran amb lluminàries tipus LED. Aquestes lluminàries tenen un consum molt baix i per tant son molt eficaces energèticament.
Segons compliment de les normatives vigents. Claus de pas en totes les dependències humides. La producció d’aigua calenta es  amb els aparells d’aerotèrmia individuals per a cada habitatge.
La instal·lació de telefonia es farà a base de canalització fins a la caixa de distribució, per tal de fer la distribució definitiva per l’habitatge, tot segons el Projecte de Telecomunicacions. Instal·lació d’antena comunitària de TV, amb preses a cada habitatge, tot segons el Projecte de Telecomunicacions. Video porter automàtic format per una placa mural amb càmera, polsador i microaltaveu, i obreportes elèctric amb telèfon i pantalla a cada habitatge.
 

Certificació energètica

Certifiació energètica

Localització

Accepto